Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia

Zapraszamy na studia inżynierskie, licencjackie oraz kształcenie specjalistyczne dyplomowanego specjalisty bez matury

Informatyka stosowana

Studia 3,5-letnie inżynierskie lub skrócone 2-letnie dla magistrów i licencjatów nauk ścisłych stacjonarne/ niestacjonarne

– SPECJALISTA DS. CYFRYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA
– UTRZYMANIE I ROZWÓJ APLIKACJI SŁUŻB CELNO-SKARBOWYCH I MUNDUROWYCH
– INŻYNIER SPRZEDAŻY TECHNOLOGII I USŁUG IT
– ARCHITEKT STRON INTERNETOWYCH
– SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
– INŻYNIER APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH, ANIMACJI I GIER KOMPUTEROWYCH

Kształcenie specjalistyczne 1,5-roczne Dyplomowany specjalista z zakresu informatyki stacjonarne/niestacjonarne

-DYPLOMOWANY SPECJALISTA W ZAKRESIE INFORMATYKI (BEZ MATURY)

Kosmetologia

Studia 3-letnie licencjackie stacjonarne/niestacjonarne

– KOSMETOLOGIA
– TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW
– PSYCHOKOSMETOLOGIA (NOWE)
– KOSMETOLOGIA STOMATOLOGICZNA (kosmetolog + higienistka stomatologiczna) (NOWE)
– KOSMETOLOGIA Z MASAŻEM (kosmetolog + masażysta) (NOWE)

Kształcenie specjalistyczne 1,5-roczne Dyplomowany specjalista z zakresu kosmetologii stacjonarne/niestacjonarne, bez matury

– DYPLOMOWANY SPECJALISTA W ZAKRESIE KOSMETOLOGII (BEZ MATURY)

O uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu została wpisana przez Ministra Szkolnictwa Wyższego do rejestru uczelni niepublicznych zawodowych 17 grudnia 2002 roku pod numerem 258:

Ewidencja Uczelni Niepublicznych

Obok rzeszowskich uczelni WSIiZ w Przemyślu jako pierwsza szkoła wyższa w regionie kształciła informatyków. Posiada obecnie pozwolenie na prowadzenie trzech kierunków studiów: Informatyki i Kosmetologii.

Zadaniem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu jest nauczanie praktyczne zawodu, przy zachowaniu minimum godzin przedmiotów teoretycznych wymaganych w programach kształcenia. Więcej o przedmiotach znajduje się w zakładkach Informatyka, Kosmetologia.

Wykładowcy przedmiotów specjalistycznych pracują w instytucjach lub na stanowiskach zgodnych z nauczanym przedmiotem. Celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających absolwentom znalezienie zatrudnienia lub świadczenie usług tuż po zakończeniu studiów.

Uczelnia prowadzi kształcenie na poziomie 5. oraz 6. Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to system porządkujący wiedzę i kompetencje uzyskiwane na poszczególnych etapach kształcenia w Polsce. Poziomy 1-4 odnoszą się do zdobywania elementarnej wiedzy szkolnej, kolejne – 5, 6 i 7 realizowane są na uczelniach, a 8 to studia doktoranckie.

Poziom PRK Przykładowe kwalifikacje
8 Dyplom doktora
7 Dyplom magistra
6 Dyplom licencjata/inżyniera
5 Świadectwo dyplomowanego specjalisty
4 Świadectwo ukończeniu technikum, szkoły policealnej lub świadectwo dojrzałości
3 Świadectwo zasadniczej szkoły zawodowej/ branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów w zawodach
2 Świadectwo ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej

Chcemy stworzyć naszym studentom przyjazne, pomocne środowisko nauki, oparte na wzajemnej życzliwości
i szacunku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów licencjackich, inżynierskich, dyplomowanego specjalisty
i studiów podyplomowych, a także kursów!