Aktualności
REKRUTACJA 2021/22
ZASADY PRZYJĘĆ
O Uczelni
Opis studiów informatycznych
  Informatyka stosowana
  Specjalista cyfryzacji służby zdrowia
  Utrzymanie i rozwój aplikacji celnych
i mundurowych
  Inżynier sprzedaży rozwiązań IT
  Architekt stron internetowych
  Bezpieczeństwo systemów IT
  Inżynier aplikacji multimedialnych, animacji i gier
Opis studiów kosmetologicznych
  Kosmetologia
  Technologia kosmetyków
  Psychokosmetologia
  Kosmetologia stomatologiczna
  Kosmetologia
z masażem
Opis kształcenia specjalistycznego bez wymaganej matury
  Dyplom. specjalista informatyki
  Dyplom. specjalista kosmetologii
  Komputerowa diagnostyka samochodowa
  Modelowanie
i wydruk 3D
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
  Kierunki informatyczne
  Kierunki
Zdrowie i uroda
  Geriatria
i gerontologia
  Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt
test

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


Kosmetologia stomatologiczna

Kosmetologia stomatologiczna

Kierunek: Kosmetologia
Specjalność: Kosmetologia stomatologiczna
Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny
Studia: pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat kosmetologii i dyplom Higienistka stomatologiczna
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2200 / 1650
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 180 / 180

Kosmetologia stomatologiczna to oferta studiów dla chętnych, którzy chcieliby łączyć dwa zawody: kosmetologa
i higienistki stomatologicznej. Jest to również alternatywa dla osób zainteresowanych poprawą wyglądu twarzy klientów przy użyciu metod stomatologicznych.


Absolwent Kosmetologii stomatologicznej potrafi:

 •   wykonać zabiegi kosmetyczne, zadbać o urodę klienta;
 •   prowadzić doradztwo kosmetologiczne i rehabilitujące jamę ustną;
 •   przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;
 •   zorganizować prace związane ze świadczeniem usług stomatologicznych;
 •   wykonać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 •   wykonywać wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne;
 •   wykonać zabiegi rehabilitujące jamę ustną (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne);
 •   prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach.


Kształcenie Kosmetologia stomatologiczna odbywa się zgodnie z obowiązującymi standardami i programami kształcenia. Przykładowe przedmioty to m.in.:

 • Język angielski
 • Język migowy
 • Psychologia w pracy z klientem
 • Przedsiębiorczość i marketing w kosmetologii
 • BHP i ergonomia pracy
 • Anatomia człowieka
 • Biologia z genetyką
 • Fizjoterapia i masaż
 • Podstawy biofizyki
 • Histologia
 • Dermatologia
 • Podstawy fizjologii i patofizjologii
 • Biochemia
 • Higiena
 • Estetyka
 • Mikrobiologia i immunologia
 • Farmakologia
 • Chemia kosmetyczna
 • Pomoc doraźna przedmedyczna
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Kosmetologia upiększająca
 • Propedeutyka stomatologii
 • Receptura kosmetyków
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Zabiegi profilaktyczno-lecznicze w gabinecie stomatologicznym
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Materiały i leki w stomatologii

Perspektywy zawodowe

Jako kosmetolog i higienista stomatologiczny absolwent studiów Kosmetologia stomatologiczna będzie mógł pracować w bardzo dużej ilości placówek:

 •   własna działalność gospodarcza;
 •   gabinety dentystyczne;
 •   gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach;
 •   poradnie stomatologiczne;
 •   prowadzenie własnych usług kosmetycznych w Polsce i za granicą;
 •   zatrudnienie w salonach kosmetycznych;
 •   zatrudnienie w ośrodkach odnowy biologicznej;
 •   pracę w gabinetach dermatologicznych i firmach kosmetycznych;
 •   zatrudnienie w działach marketingu przedsiębiorstw z branży urody;
 •   wiele innych m.in. dla czasopism poświęconych urodzie, w laboratoriach, nauczaniu, prowadzeniu profesjonalnych blogów i doradztwa, w branży wizażu i kreacji.

Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.


Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)
 •   zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych

W trakcie trwania obostrzeń związanych z pandemią covid-19 istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com


Kontakt

!! Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia
ul. Słowackiego 85
37-700 Przemyśl
tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
e-mail: przemysl.wsiiz@gmail.comZAPRASZAMY NA STUDIA!


(c) 2021 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i ZDROWIA - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com