Aktualności
REKRUTACJA 2021/22
ZASADY PRZYJĘĆ
O Uczelni
Opis studiów informatycznych
  Informatyka stosowana
  Specjalista cyfryzacji służby zdrowia
  Utrzymanie i rozwój aplikacji celnych
i mundurowych
  Inżynier sprzedaży rozwiązań IT
  Architekt stron internetowych
  Bezpieczeństwo systemów IT
  Inżynier aplikacji multimedialnych, animacji i gier
Opis studiów kosmetologicznych
  Kosmetologia
  Technologia kosmetyków
  Psychokosmetologia
  Kosmetologia stomatologiczna
  Kosmetologia
z masażem
Opis kształcenia specjalistycznego bez wymaganej matury
  Dyplom. specjalista informatyki
  Dyplom. specjalista kosmetologii
  Komputerowa diagnostyka samochodowa
  Modelowanie
i wydruk 3D
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
  Kierunki informatyczne
  Kierunki
Zdrowie i uroda
  Geriatria
i gerontologia
  Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt
test

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


Kosmetologia

Kosmetologia


Zawód kosmetologa jest przyszłościowy. Należy do grupy zawodów, które nie można zautomatyzować lub przenieść do sieci. Podobnie jak pielęgniarstwo, psychologia, czy medycyna wymaga interakcji człowiek – człowiek i według prognoz dotyczących zapotrzebowania pracowników przez rynek pracy pozostanie potrzebny. Wzrost zamożności społeczeństwa pozwala już teraz wielu Polkom i Polakom zadbać o komfort życia i urodę. Oddać się w ręce profesjonalisty, który poprzez zastosowanie odpowiednich technik zatrzyma proces starzenia się skóry, zrelaksuje, poprawi lub uwydatni naturalne piękno, przyniesie ulgę przy dolegliwościach.

Studia na kierunku Kosmetologia w WSIiZ w Przemyślu skierowane są do osób zainteresowanych urodą i metodami jej poprawy. Są to studia cieszące się popularnością. Umożliwiają zdobycie konkretnego zawodu, dobrze opłacalnego, który można wykonywać samodzielnie lub znaleźć zatrudnienie w działających firmach.

Kosmetologia to również studia ciekawe i inspirujące. Nabyte umiejętności pozwolą na następujące aktywności zarobkowe:

 •   prowadzenie własnych usług kosmetycznych w Polsce i za granicą;
 •   zatrudnienie w salonach kosmetycznych;
 •   zatrudnienie w ośrodkach odnowy biologicznej;
 •   pracę w gabinetach dermatologicznych i firmach kosmetycznych;
 •   zatrudnienie w działach marketingu przedsiębiorstw z branży urody;
 •   wiele innych m.in. dla czasopism poświęconych urodzie, w laboratoriach, nauczaniu, prowadzeniu profesjonalnych blogów i doradztwa, w branży wizażu i kreacji, także jako pracownicy biorący czynny udział w opracowywaniu receptur nowych produktów oraz w działach kontroli jakości firm kosmetycznych.

Kosmetologia według słownika wyrazów obcych (gr. kosmetikós ‘sprawny w zdobieniu’ + lógos ‘nauka’) to dział dermatologii zajmujący się poprawianiem lub przywracaniem urody ciała.

Kosmetolog według definicji zawartej w przewodniku po zawodach urzędu pracy to „znawca tajników ludzkiej skóry zajmujący się poprawianiem lub przywracaniem urody ciała przy zastosowaniu kosmetyków i zabiegów kosmetycznych. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej i opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz pielęgnacją i leczeniem problemów dotyczących zmian skórnych. Kosmetologia jest nauką bardzo blisko związaną z medycyną”.

Zapraszamy osoby zainteresowane kierunkiem Kosmetologia do zapoznania się z informacjami o studiach.


Opis studiów

Studia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia w ramach czterech modułów realizowanych w grupach przedmiotów teoretycznych i praktycznych z naciskiem na praktykę i aktywizację zawodową.

W ramach kształcenia student wybiera specjalności:

 •   Kosmetologia
 •   Technologia kosmetyków
 •   Psychokosmetologia
 •   Kosmetologia stomatologiczna

Umiejętności absolwenta

Trzyletnie studia wyższe pierwszego stopnia (licencjat) prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata kierunku Kosmetologii. Dzięki zdobytej wiedzy oraz opanowaniu umiejętności praktycznych w dziedzinie pielęgnowania urody uzyskuje niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania
i świadomego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.


Plan studiów

Plan nauczania w WSIiZ w Przemyślu pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego wiedzę o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy zawodowej.

Absolwenci zdobywają umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu wiedzy o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Taka koncepcja kształcenia, o interdyscyplinarnym charakterze (łącząca widzę
z zakresu nauk medycznych, biologicznych i biochemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania szerokiego wachlarza tradycyjnych i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych) umożliwia absolwentom spełnienie bieżących
i przyszłych wymogów rynku pracy.


Organizacja zajęć

Program studiów utworzony został wspólnie z naukowcami, specjalistami i firmami profesjonalnie zajmującymi się usługami kosmetycznymi takimi jak gabinety, hotele SPA&wellness, producenci kosmetyków. Zajęcia na kierunku Kosmetologia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów / gabinetów, lektoratów i seminariów. Wykładowcami są profesjonaliści – praktycy w dziedzinie kosmetologii oraz nauczyciele akademiccy. Nauczanie praktyczne realizowane jest w gabinetach kosmetycznych i firmach współpracujących z uczelnią, co umożliwia studentowi poznanie realnych warunków pracy kosmetologa.


Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.


Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)
 •   zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych

W trakcie trwania obostrzeń związanych z pandemią covid-19 istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com


Kontakt

!! Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
ul. Słowackiego 85
37-700 Przemyśl
tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
e-mail: przemysl.wsiiz@gmail.comZAPRASZAMY NA STUDIA!


(c) 2021 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i ZDROWIA - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com