Aktualności
REKRUTACJA 2021/22
ZASADY PRZYJĘĆ
O Uczelni
Opis studiów informatycznych
  Informatyka stosowana
  Specjalista cyfryzacji służby zdrowia
  Utrzymanie i rozwój aplikacji celnych
i mundurowych
  Inżynier sprzedaży rozwiązań IT
  Architekt stron internetowych
  Bezpieczeństwo systemów IT
  Inżynier aplikacji multimedialnych, animacji i gier
Opis studiów kosmetologicznych
  Kosmetologia
  Technologia kosmetyków
  Psychokosmetologia
  Kosmetologia stomatologiczna
  Kosmetologia
z masażem
Opis kształcenia specjalistycznego bez wymaganej matury
  Dyplom. specjalista informatyki
  Dyplom. specjalista kosmetologii
  Komputerowa diagnostyka samochodowa
  Modelowanie
i wydruk 3D
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
  Kierunki informatyczne
  Kierunki
Zdrowie i uroda
  Geriatria
i gerontologia
  Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt
test

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


Specjalista ds. cyfryzacji służby zdrowia

Specjalista ds. cyfryzacji służby zdrowia

Kierunek: Informatyka
Specjalność: Cyfryzacja służby zdrowia
Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 roku)
Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny
Studia: pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Inżynier informatyki
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2300 / 1630
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 210 / 210

Specjalizacja powstała z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych informatyków wśród podmiotów służby zdrowia. Zapotrzebowanie to jest wynikiem rządowych prac nad cyfryzacją sektora. Cyfryzacja, inaczej dygitalizacja (ang. digitalization ‘ucyfrowienie’) to transformacja zapisu (w celu jego dalszego magazynowania, przetwarzania i przesyłania) danych w formie pisanej, drukowanej, dźwiękowej lub w postaci zapisu analogowego na postać cyfrową. Do tej pory udało się zdygitalizować opiekę zdrowotną wdrażając następujące rozwiązania informatyczne:


 •   Internetowe Konto Pacjenta
 •   E-zwolnienia
 •   E-recepty
 •   E-skierowania

Wdrożenie kolejnego programu - Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest kolejnym wyzwaniem kadrowym dla jednostek sektora. Od stycznia 2021 roku placówki medyczne (szpitale, przychodnie, praktyki lekarskie i gabinety) nie mogą już prowadzić dokumentacji medycznej w formie papierowej – wszystko ma zostać przeniesione do elektronicznych systemów. Systemy będą musiały być udoskonalane, integrowane, utrzymywane, a co za tym idzie potrzebni będą informatycy specjaliści w branży zdrowia. W związku z tym absolwenci specjalności znajdą pracę
w charakterze informatyka w następujących podmiotach:


 •   szpitalach,
 •   publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej,
 •   systemie podstawowej opieki zdrowotnej,
 •   zakładach opieki zdrowotnej,
 •   organizacjach finansujących opiekę zdrowotną,
 •   firmach ubezpieczeniowych,
 •   firmach farmaceutycznych.

Podczas nauki student uzyska kompleksową wiedzę z zakresu informatyki. Absolwent będzie potrafił administrować systemami służby zdrowia, zarządzać bazami danych, zasobami medycznymi oraz wykorzystywać urządzenia i systemy w diagnostycy. Pozna specyfikę zarządzania sektorem ochrony zdrowia i obiegiem informacji.

Więcej informacji uzyskają Państwo w dziekanacie uczelni, drogą mailową przemysl.wsiiz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 533-336-310. Zapraszamy do kontaktu.

(c) 2021 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i ZDROWIA - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com