Aktualności
REKRUTACJA 2021/22
ZASADY PRZYJĘĆ
O Uczelni
Opis studiów informatycznych
  Informatyka stosowana
  Specjalista cyfryzacji służby zdrowia
  Utrzymanie i rozwój aplikacji celnych
i mundurowych
  Inżynier sprzedaży rozwiązań IT
  Architekt stron internetowych
  Bezpieczeństwo systemów IT
  Inżynier aplikacji multimedialnych, animacji i gier
Opis studiów kosmetologicznych
  Kosmetologia
  Technologia kosmetyków
  Psychokosmetologia
  Kosmetologia stomatologiczna
  Kosmetologia
z masażem
Opis kształcenia specjalistycznego bez wymaganej matury
  Dyplom. specjalista informatyki
  Dyplom. specjalista kosmetologii
  Komputerowa diagnostyka samochodowa
  Modelowanie
i wydruk 3D
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
  Kierunki informatyczne
  Kierunki
Zdrowie i uroda
  Geriatria
i gerontologia
  Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt
test

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


Techonlogia kosmetyków

Technologia kosmetyków

Kierunek: Kosmetologia
Specjalność: Technologia kosmetyków
Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny
Studia: pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat kosmetologii
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2200 / 1650
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 180 / 180

Studia polecane są osobom zainteresowanym chemią i technologią kosmetyków oraz kosmetologią. Student zdobywa wiedzę z kosmetologii i zapoznaje się z surowcami kosmetycznymi i ich wpływem na zdrowie człowieka. Uczy się chemii kosmetyków, wiedzy niezbędnej do właściwego doboru produktu do potrzeb klienta oraz rozszerzaniu palety produktów dostępnych w salonie, co wpływa na wzrost jego dochodowości.

Student poznaje zagadnienia certyfikacji i wdrożenia produktu kosmetycznego, marketingu produktu, budowania relacji z klientem i dystrybutorami. Zaznajamia się ze specyfiką kosmetyków naturalnych: eko, BIO, vege. Studia przygotowują do pracy kosmetologa, konsultanta, menadżera produktów kosmetycznych, w firmach produkujących
i dystrybuujących produkty kosmetyczne. Przykładowe przedmioty w ramach specjalności Technologii kosmetyków:

 •   Kosmetologia pielęgnacyjna
 •   Kosmetologia upiększająca
 •   Kosmetologia lecznicza
 •   Biofarmacja kosmetyków
 •   Receptura kosmetyków
 •   Aspekty prawne produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych
 •   Marketing produktu kosmetycznego
 •   Chemia surowców kosmetycznych
 •   Biotechnologia farmaceutyczna
 •   Farmakognozja i technologie surowców
 •   Technologia wyrobu kosmetyków i produktów perfumeryjnych

Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.


Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)
 •   zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych

W trakcie trwania obostrzeń związanych z pandemią covid-19 istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com


Kontakt

!! Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia
ul. Słowackiego 85
37-700 Przemyśl
tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
e-mail: przemysl.wsiiz@gmail.comZAPRASZAMY NA STUDIA!


(c) 2021 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i ZDROWIA - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com