Aktualności
REKRUTACJA 2021/22
ZASADY PRZYJĘĆ
O Uczelni
Opis studiów informatycznych
  Informatyka stosowana
  Specjalista cyfryzacji służby zdrowia
  Utrzymanie i rozwój aplikacji celnych
i mundurowych
  Inżynier sprzedaży rozwiązań IT
  Architekt stron internetowych
  Bezpieczeństwo systemów IT
  Inżynier aplikacji multimedialnych, animacji i gier
Opis studiów kosmetologicznych
  Kosmetologia
  Technologia kosmetyków
  Psychokosmetologia
  Kosmetologia stomatologiczna
  Kosmetologia
z masażem
Opis kształcenia specjalistycznego bez wymaganej matury
  Dyplom. specjalista informatyki
  Dyplom. specjalista kosmetologii
  Komputerowa diagnostyka samochodowa
  Modelowanie
i wydruk 3D
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
  Kierunki informatyczne
  Kierunki
Zdrowie i uroda
  Geriatria
i gerontologia
  Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt
test

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


Utrzymanie i rozwój aplikacji służb celno-skarbowych i mundurowych

Utrzymanie i rozwój aplikacji
służb celno-skarbowych i mundurowych

Kierunek: Informatyka
Specjalność: Utrzymanie i rozwój aplikacji służb celno-skarbowych i mundurowych
Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 roku)
Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny
Studia: pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Inżynier informatyki
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2300 / 1630
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 210 / 210

Studia powstały z myślą o miejscach pracy w organizacjach typu Urząd celno-skarbowy, Straż Graniczna, Policja, wojsko. Skierowane są do osób zainteresowanych informatyką. Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w działach informatycznych w/w organizacji, ale równocześnie nie zamykają drogi w innych obszarach IT. Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w rozmaitych rodzajach firm na stanowiskach m.in.:


 •   DevOps Engineer (Development Operation Engineer)

 •   Serwisant aplikacji

 •   Specjalista do spraw aplikacji

 •   Specjalista do spraw utrzymania aplikacji

 •   Specjalista do spraw wsparcia aplikacji

Cel kształcenia

Celem kształcenia na specjalności Specjalista w zakresie utrzymania i rozwoju aplikacji służb celno-skarbowych i mundurowych jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu informatyka, który realizuje prace związane z przygotowaniem środowiska uruchomienia aplikacji oraz zapewnieniem prawidłowego działania i wymaganego poziomu dostępności aplikacji. Odpowiada za utrzymanie i doskonalenie aplikacji oraz prowadzi prace związane z ich rozwojem.


Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności do pełnienia zawodu informatyka w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia aplikacji oraz prowadzenia prac związanych z ich rozwojem, w tym w szczególności aplikacji używanych w służbach celno-skarbowych i mundurowych. Absolwent potrafi m.in.:

 •   Opracować procedury utrzymania aplikacji (ang. Application Maintenance).
 •   Zarządzać utrzymaniem aplikacji: incydentami, problemami oraz zmianami.
 •   Monitorować działania aplikacji, w tym w szczególności szybkość, wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo.
 •   Instalować, konfigurować i dostosowywać aplikacje do zmian sprzętowo-systemowego środowiska pracy.
 •   Dostosowywać aplikacje do zmian w organizacji oraz jej otoczeniu.
 •   Zarządzać licencjami i certyfikatami.
 •   Zbierać, analizować i dokumentować wymagania dotyczące zmian i rozwoju aplikacji.
 •   Implementować zmiany, rozwijać i doskonalić aplikacje zgodnie z wymaganiami.
 •   Organizować i przeprowadzać testy aplikacji.
 •   Zarządzać cyklem wydań kolejnych wersji aplikacji.
 •   Opracowywać dokumentację techniczną i użytkową aplikacji.
(c) 2021 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i ZDROWIA - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com