Aktualności
REKRUTACJA 2021/22
ZASADY PRZYJĘĆ
O Uczelni
Opis studiów informatycznych
  Informatyka stosowana
  Specjalista cyfryzacji służby zdrowia
  Utrzymanie i rozwój aplikacji celnych
i mundurowych
  Inżynier sprzedaży rozwiązań IT
  Architekt stron internetowych
  Bezpieczeństwo systemów IT
  Inżynier aplikacji multimedialnych, animacji i gier
Opis studiów kosmetologicznych
  Kosmetologia
  Technologia kosmetyków
  Psychokosmetologia
  Kosmetologia stomatologiczna
  Kosmetologia
z masażem
Opis kształcenia specjalistycznego bez wymaganej matury
  Dyplom. specjalista informatyki
  Dyplom. specjalista kosmetologii
  Komputerowa diagnostyka samochodowa
  Modelowanie
i wydruk 3D
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
  Kierunki informatyczne
  Kierunki
Zdrowie i uroda
  Geriatria
i gerontologia
  Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt
test

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


Zasady Przyjęć

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA
INŻYNIERSKIE I LICENCJACKIE LUB KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE BEZ MATURY


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zawodowych i kształcenia specjalistycznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zdrowia przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc. Dokumenty można składać do 15 października 2021 roku.


Kandydaci zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub za granicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,

  lub dla kształcenia specjalistycznego (bez matury):

  świadectwo ukończenia technikum lub szkoły policealnej, albo ukończenia branżowej szkoły II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub świadectwo dojrzałości,

 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 •   w przypadku kierunku Kosmetologia - zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki.

Istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres: przemysl.wsiiz@gmail.com


Uczelnia przyznaje stypendia socjalne, mieszkaniowe, naukowe, zapomogi.


Dowiedz się więcej o kierunkach lub wejdź w zakładkę specjalności. Szczegółowych informacji udzielać dziekanat Uczelni.

Dokumenty do pobrania:

 •   Regulamin przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022: Wersja PDF / Adobe
 •   Formularz zgłoszeniowy (podanie): Wersja DOC / Microsoft Word
  (Podanie należy wydrukować na formacie A4 lub odebrać gotowy formularz w dziekanacie).
 •   Zgoda RODO (formularz): Wersja PDF / Adobe


ZAPRASZAMY NA STUDIA!


(c) 2021 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i ZDROWIA - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com