Informatyka stosowana

Celem studiów o specjalności Informatyka stosowana jest przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych posługiwania się metodami i narzędziami informatyki. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych kwalifikacji, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
  • Kierunek: Informatyka
  • Specjalność: Informatyka stosowana
  • Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 roku)
  • Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny
  • Studia: pierwszego stopnia
  • Uzyskiwany tytuł zawodowy: Inżynier informatyki
  • Profil studiów: praktyczny
  • Język studiów: polski
  • Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2300 / 1630
  • Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 210 / 210 ​

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich Informatyka stosowana dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz ma wiedzę z zakresu informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Posiada umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w akresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, multimediów oraz potrafi wykorzystać IT w automatyce, robotyce i produkcji przemysłowej m.in. poprzez wykorzystanie systemów CAD/CAM i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (CN).
Absolwent studiów zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Językowego Rady Europy. Przygotowany jest do pracy w firmach informatycznych, zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.