Studia skierowane są do pasjonatów informatyki z zainteresowaniami w zakresie grafiki, przetwarzania dźwięku
i animacji. Polecane są osobom kreatywnym, z otwartą głową. Absolwent specjalności to specjalista, który ma wiedzę
i umiejętności w zakresie informatyki inżynieryjnej, a równocześnie umie projektować i wykonywać aplikacje multimedialne i animacje. Zna zasady tworzenia gier komputerowych i umie współpracować w zespole programistycznym. Student nabywa wiedzę interdyscyplinarną w zakresie technik multimedialnych oraz metod modelowania i animowania obiektów 2D i 3D.

Kierunek:Informatyka
Specjalność:Inżynier aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
Czas trwania studiów:7 semestrów (3,5 roku)
Tryb studiów:stacjonarny / niestacjonarny
Studia:pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy:Inżynier informatyki
Profil studiów:praktyczny
Język studiów:polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż:2300 / 1880
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż:210 / 210

Studia przygotowują z zakresu wykorzystania narzędzi grafiki komputerowej do projektowania animacji, tworzenia aplikacji multimedialnych i graficznych, modelowania, oraz wizualizacji.


Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi wykorzystać najnowsze technologie komputerowe do tworzenia i edycji grafiki rastrowej, wektorowej, dodawać efekty animacji w montowanych materiałach multimedialnych, pracować z dźwiękiem, przygotowywać grafikę i multimedia z przeznaczeniem na reklamę, portale internetowe, produkcję telewizyjną. Potrafi programować. Zna zasady tworzenia gier komputerowych.


Program studiów

Nauczanie odbywa się w oparciu o aktualne standardy kształcenia dla kierunku Informatyka studia inżynierskie.
W ramach specjalności nauczane są m.in. przedmioty: Komputerowe programy użytkowe, Podstawy grafiki komputerowej, Zaawansowana grafika komputerowa, Sztuczna inteligencja, Projektowanie stron internetowych, Programowanie aplikacji internetowych, Modelowanie i symulacje komputerowe, Kompozycja plastyczna dla informatyków, Geometria wykreślna, Komputerowe wspomaganie projektowania, Przetwarzanie obrazów, Fotografia cyfrowa, Inżynieria dźwięku, Animacja komputerowa, Grafika 3D, Techniki multimedialne, Metody i techniki tworzenia gier, Tworzenie reklam.


Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów:

  •   Agencje reklamowe
  •   Studia projektowe
  •   Firmy programistyczne lub działy informatyczne firm
  •   Wydawnictwa
  •   Telewizja
  •   Freelancer