Kierunek:Informatyka
Specjalność:Inżynier sprzedaży technologii i usług IT
Czas trwania studiów:7 semestrów (3,5 roku)
Tryb studiów:stacjonarny / niestacjonarny
Studia:pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy:Inżynier informatyki
Profil studiów:praktyczny
Język studiów:polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż:2300 / 1630
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż:180 / 180

Dla kogo polecane są studia Inżynier sprzedaży technologii i usług IT?

 •   Jeśli interesujesz się informatyką i chcesz pracować w branży IT.
 •   Cenisz kontakt z ludźmi, a 8-godzinny dzień pracy przed ekranem komputera nie pasuje do Twojej natury.
 •   Jesteś zainteresowany światem biznesu, z chęcią spotkasz się z klientami, zaprezentujesz innowacyjne rozwiązania i doradzisz.
 •   Masz w sobie żyłkę sprzedawcy.
 •   Oczekujesz ciekawych, interdyscyplinarnych studiów z zakresu informatyki, komunikacji, marketingu i sprzedaży.

Wybierz zawód Inżynier sprzedaży i usług IT.

Wynagrodzenie Inżyniera sprzedaży
https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/sprzedaz-obsluga-klienta/inzynier-sprzedazy

 

O zawodzie Inżynier sprzedaży technologii i usług IT

Inżynier sprzedaży technologii i usług IT wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 •   Analizowanie potrzeb klientów i dostępności rozwiązań w zakresie usług IT.
 •   Dostosowywanie rozwiązań technicznych i usług IT do potrzeb klientów.
 •   Kreowanie nowych usług IT odpowiadających oczekiwaniom klientów.
 •   Przygotowywanie oferty usługi IT dla kluczowych klientów, w oparciu o istniejące rozwiązania.
 •   Udzielanie pomocy klientom w procesie instalacji i uruchamiania zakupionych technologii i usług IT.
 •   Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych klientów w początkowym okresie użytkowania produktów i usług IT.
 •   Prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie nowych produktów ICT oraz procedur ich sprzedaży.

Inżynier sprzedaży technologii i usług IT znajdzie zatrudnienie jako:

 •   przedstawiciel ds. sprzedaży,
 •   przedstawiciel handlowy,
 •   doradca techniczno-handlowy,
 •   doradca biznesowy,
 •   doradca klienta,
 •   manager ds. efektywności biznesu,
 •   inżynier sprzedaży,
 •   w przedsiębiorstwach działających w sektorach: IT, bankowość, telekomunikacja;
 •   w rozmaitych firmach produkcyjno-usługowych zajmujących się wytwarzaniem, modyfikacją, konserwacją oprogramowania;
 •   w centrach usług wspólnych;

Student nabywa w trakcie nauki wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia nowych produktów i usług IT oraz prowadzenia sprzedaży.

W zakresie tworzenia nowych produktów i usług IT absolwent studiów zna i rozumie:

 •   Metody, techniki i zasady analizowania potrzeb klientów w zakresie usług IT;
 •   Możliwości rozwiązań w zakresie realizacji usług IT pod kątem potrzeb klienta;
 •   Sposoby komunikacji z klientami.
 •   Wymagania klienta w zakresie potrzeb IT;
 •   Istniejące rozwiązania techniczne w zakresie usług IT;
 •   Możliwości dostosowania zakresu usług do wymagań klienta;
 •   Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz procedury akceptacji zmodernizowanej oferty rozwiązań technicznych i usług IT.
 •   Zna i rozumie trendy rozwoju technologii IT;
 •   Metody opracowywania rozwiązań technicznych;
 •   Metody testowania rozwiązań technicznych;
 •   Zasady opracowywania wdrożenia nowych produktów.
 •   Zna i rozumie aktualne rozwiązania techniczne w zakresie nowych produktów IT;
 •   Metody i sposoby prowadzenia szkoleń;
 •   Procedury przygotowywania sprzedaży nowych usług;
 •   Metody promocji usług IT na rynku.

Absolwent studiów posiada umiejętności:

 •   Prowadzenia wstępnych analiz potrzeb klienta;
 •   Zbierania i gromadzenia informacji na temat oczekiwań i opinii klienta, związanych z propozycją usług IT;
 •   Rozstrzygania, czy istnieje efektywne powiązanie pomiędzy oferowanymi usługami IT, a oczekiwaniami klienta;
 •   Kontaktowania się z klientem w celu doprecyzowania jego oczekiwań.
 •   Analizowania wymagań klienta w zakresie potrzeb IT;
 •   Dostosowywania istniejącej ofertę do zidentyfikowanych potrzeb klienta;
 •   Modernizowania oferty produktów i usług IT;
 •   Uzgadniania z działem sprzedaży zakresu modernizacji produktów i usług;
 •   Uzgadniania z działem technicznym zakresu modernizacji produktów i usług.
 •   Rozpoznawania trendów rozwoju technologii IT;
 •   Analizowania trendów rozwoju technologii IT w aspekcie możliwości firmy;
 •   Opracowywania rozwiązań technicznych nowych produktów IT;
 •   Testowania rozwiązań technicznych nowych produktów IT;
 •   Opracowywania planu wdrożenia nowego produktu IT.
 •   Absolwent posiada także umiejętności przygotowywania materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń w zakresie nowych produktów IT;
 •   Dobierania metod szkoleniowych;
 •   Prowadzenia szkoleń dotyczących nowych produktów IT;
 •   Przygotowywania procedur sprzedaży6 nowych usług IT;
 •   Tworzenia i modyfikowania ofert sprzedażowych przedsiębiorstwa.

W zakresie prowadzenia sprzedaży produktów i usług IT absolwent zna i rozumie:

 •   Oczekiwania klienta kluczowego;
 •   Analizę finansową usług;
 •   Proces modernizacji oferty produktów i usług IT;
 •   Korzyści płynące z oferowanych usług.
 •   Dokumentację techniczną oferowanych rozwiązań;
 •   Proces uruchamiania poszczególnych usług IT;
 •   Błędy popełniane przez klientów podczas uruchamiania usług IT;
 •   Algorytm sprawdzania działania usług IT.
 •   Systemy do obsługi zgłoszeń serwisowych;
 •   Problemy związane z użytkowaniem usług IT;
 •   Przyczyny nieprawidłowości i awarii występujących podczas korzystania z produktu/usługi IT.
 •   Wskaźniki opisujące efektywność działań sprzedażowych;
 •   Metody i techniki opracowywania analiz;
 •   Rentowność sprzedaży;
 •   Metody analizy wyników sprzedażowych.

Absolwent studiów potrafi:

 •   Analizować zgłoszenia dotyczące oczekiwań kluczowego klienta odnośnie usług IT;
 •   Opracowywać ofertę zawierającą usługi dopasowane do specyfiki klienta;
 •   Prezentować przygotowaną ofertę;
 •   Sporządzać analizę finansową usługi dla kluczowego klienta;
 •   Uzasadniać biznesowe korzyści płynące z oferowanej usługi.
 •   Pozyskiwać informacje od klienta na temat dostępności dostarczonych usług IT;
 •   Rozpoznawać przyczynę braku dostępności nowych usług IT;
 •   Pomagać klientom w procesie aktywacji nowych usług IT;
 •   Sprawdzać poprawność działania dostarczonej usługi IT.
 •   Rozpoznawać najczęściej występujące problemy związane z użytkowaniem usług IT;
 •   Diagnozować problemy występujące podczas działania produktu/usługi;
 •   Koordynować pracę służb technicznych i klienta w zakresie usuwania nieprawidłowości i awarii występujących podczas korzystania z produktu/usługi IT;
 •   Sprawdzać działanie usługi IT po usunięciu nieprawidłowości lub awarii.
 •   Analizować efektywność prowadzonych działań sprzedażowych;
 •   Analizować wykonanie planu sprzedaży oferowanych produktów i usług;
 •   Współpracować z działem sprzedaży usług IT w zakresie analizy wyników sprzedaży i prognozowaniu sprzedaży;
 •   Opracowywać sprawozdania z osiągniętych wyników sprzedaży produktów i usług IT.