Warning: Undefined array key "options" in /profiles/d/di/dis/diszymczak/collegeinfo.edu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Inżynier aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych - WSIiZ - Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia

OPIS STUDIÓW

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Inżynier aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych

Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 roku)

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

Studia: pierwszego stopnia

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Inżynier informatyki

Profil studiów: praktyczny

Język studiów: polski

Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2300 / 1630

Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 210 / 210

Studia skierowane są do pasjonatów informatyki z zainteresowaniami w zakresie grafiki, przetwarzania dźwięku i animacji. Decydując się na studia:

 

 • Będziesz tworzyć interaktywną i dynamiczną grafikę komputerową.
 • Nauczysz się projektować zaawansowane serwisy internetowe i aplikacje multimedialne.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi nowoczesnych aplikacji służących do tworzenia grafiki komputerowej.
 • Będziesz obsługiwać środowiska cyfrowe sieci teleinformatycznych, komputerowe aplikacje multimedialne, produkcje wideo oraz media mobilne.
 • Dowiesz się, jak stosować narzędzia i techniki produkcji w dziedzinie  współczesnych mediów, a także będziesz uczył się:
  • jak analizować i oceniać gry lub aplikacje pod kątem koncepcyjnym i strukturalnym;
  • jak przygotować założenia koncepcji gry lub aplikacji na podstawie preferencji grupy docelowej lub specyfikacji klienta;
  • tworzyć koncepcję gry lub aplikacji pod kątem specyfiki określonej platformy docelowej;
  • zarządzać zespołem projektowym złożonym z projektantów, programistów, testerów, copywriterów i innych osób wymaganych w projekcie;
  • szacować ryzyko.

 

PLAN STUDIÓW

Nauczanie odbywa się w oparciu o aktualne standardy kształcenia dla kierunku Informatyka studia inżynierskie. W ramach specjalności nauczane są m.in. przedmioty:

 

Komputerowe programy użytkowe

Podstawy grafiki komputerowej

Zaawansowana grafika komputerowa

Sztuczna inteligencja

Projektowanie stron internetowych

Programowanie aplikacji internetowych

Modelowanie i symulacje komputerowe

Kompozycja plastyczna dla informatyków

Komputerowe wspomaganie projektowania

Przetwarzanie obrazów

Fotografia cyfrowa

Inżynieria dzwięku

Animacja komputerowa

Grafika 3D

Techniki multimedialne

Metody i techniki tworzenia gier

Tworzenie reklam

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Agencje reklamowe
 • Studia projektowe
 • Firmy programistyczne lub działy informatyczne firm
 • Wydawnictwa
 • Telewizja
 • Praca jako freelancer

REKRUTACJA, OPŁATY

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 • podanie na obowiązującym formularzu (dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania),
 • 1 fotografię typu legitymacyjnego,
 • świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com lub w sekretariacie Uczelni.

 

Opłaty

Wpisowe: 120 zł (zwrotne w przypadku rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem studiów)

Opłata rekrutacyjna: 30 zł

Opłata za studia stacjonarne: 770 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłata za studia niestacjonarne: 740 zł płatne przez 10 miesięcy

 

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.

Ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310

przemysl.wsiiz@gmail.com