ZDOBĄDŹ DWA ZAWODY JEDNOCZEŚNIE !!!
Płacisz za jeden, drugi GRATIS
bez zbędnych kosztów, bez dodatkowego czasu

 

Kierunek:Kosmetologia
Specjalność:Kosmetologia z masażem
Czas trwania studiów:6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów:stacjonarny / niestacjonarny
Studia:pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy:Licencjat kosmetologii i dyplom Technik masażysta
Profil studiów:praktyczny
Język studiów:polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż:2200 / 1650
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż:180 / 180

Kosmetologia z masażem to 3-letnie studia licencjackie dedykowane wszystkim zainteresowanym kosmetologią
i szerszym zastosowaniem technik masażu w praktyce kosmetologicznej i poza nią. Ukończenie studiów skutkuje przyznaniem dwóch tytułów zawodowych tj. licencjata kosmetologii i dyplomu Technika masażysty. To propozycja kształcenia dla osób chcących wykonywać dwa potrzebne na rynku pracy zawody: kosmetologa i masażysty.


Dwa zawody, jedne studia. Zapisz się już dziś!


Nauka na studiach Kosmetologia z masażem to studia ciekawe; połączenie przyjemnego z pożytecznym, kształtujące umiejętność zastosowania medycyny w pielęgnacji ciała oraz możliwość pomagania innym. Studia dla pasjonatek piękna i urody. Absolwent Kosmetologii z masażem potrafi:

 •   zadbać o zdrowie i urodę swoich klientów,
 •   wykonać zabiegi pielęgnacyjne, makijaż,
 •   udoskonalić naturalną urodę,
 •   usunąć dolegliwości,
 •   wykonać masaż kosmetyczny, medyczny, relaksacyjny, sportowy i profilaktyczny,
 •   zastosować medycynę w pielęgnacji ciała,
 •   pomóc innym zrelaksować się, poczuć się piękną.

Studia na specjalności Kosmetologia z masażem odbywają się zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia
i programami nauczania. Przykładowe przedmioty to m.in.:

 • Język angielski
 • Język migowy
 • Psychologia w pracy z klientem
 • Psychologia w pracy z klientem
 • Przedsiębiorczość i marketing
 • BHP i ergonomia pracy
 • Anatomia człowieka
 • Biologia z genetyką
 • Fizjoterapia i masaż
 • Podstawy biofizyki
 • Histologia
 • Dermatologia
 • Podstawy fizjologii i patofizjologii
 • Biochemia
 • Higiena
 • Estetyka
 • Mikrobiologia i immunologia
 • Farmakologia
 • Chemia kosmetyczna
 • Pomoc doraźna przedmedyczna
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Kosmetologia upiększająca
 • Receptura kosmetyków
 • Zarządzanie małym zespołem
 • Metodyka masażu sportowego
 • Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego

PROMOCJA! Tylko dla naszych studentów profesjonalny Kurs Kinesiotapingu
GRATIS

Więcej o kursie w zakładce „Kursy”.


Perspektywy zawodowe

Jako kosmetolog i masażysta absolwent studiów ma uprawnienia do pracy w wielu instytucjach m.in.:

 •   we własnych gabinetach,
 •   SPA,
 •   klubach fitness,
 •   publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 •   stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych,
 •   klubach sportowych,
 •   gabinetach kosmetologicznych i odnowy biologicznej,
 •   domach opieki społecznej,
 •   hospicjach,
 •   wielu innych m.in. dla czasopism poświęconych urodzie, w laboratoriach, nauczaniu, prowadzeniu profesjonalnych blogów i doradztwie, w branży wizażu i kreacji.

Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.


Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)