Kierunek:Kosmetologia
Specjalność:Kosmetologia stosowana
Czas trwania studiów:6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów:stacjonarny / niestacjonarny
Studia:pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy:Licencjat kosmetologii
Profil studiów:praktyczny
Język studiów:polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż:2200 / 1650
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż:180 / 180

Kosmetologia ogólna skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z różnych zagadnień dziedziny kosmetologii. Są to studia dla osób, które chcą łączyć przyjemne z pożytecznym, lubiące pomagać innym. Studia na kierunku Kosmetologia, mając w przedmiotach nauczania dyscypliny ściśle medyczne takie jak alergologia, dermatologia, chirurgia plastyczna czy podologia dają absolwentom szeroką wiedzę, możliwość współpracy z lekarzami dermatologami i chirurgami plastycznymi w zakresie pielęgnacji ciała i urody, uczą podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia lub poprawy wyglądu skóry.

 

Połącz przyjemne z użytecznym, pasję z dobrym zawodem!
Zapisz się na Kosmetologię!

 

Studenci kierunku Kosmetologia w toku studiów poznają, oprócz powszechnie stosowanych metod, również niekonwencjonalne techniki kosmetyczne, takie jak: aromaterapia i homeopatia mając na względzie coraz powszechniejszy trend społeczeństwa do życia w zgodzie naturą, chęcią używania kosmetyków naturalnych. Zapoznają się z głównymi założeniami zdrowego odżywiania, ważnego z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej. Poznają podstawy farmakologii i drogi podawania leków, co jest niezwykle istotne zważywszy na fakt stosowania także leków w procesie leczenia.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez studenta w trakcie toku kształcenia:

 •   planowanie i wykonywanie zabiegów kosmetycznych,
 •   wykonywanie zabiegów kosmetycznych,
 •   udzielanie poradnictwa w zakresie dbałości o skórę zdrową i chorą,
 •   prawidłowe odczytywanie składu kosmetyków,
 •   wiedza na temat technologii produkcji leków,
 •   elementy anatomii funkcjonalnej i rozwojowej,
 •   funkcjonowanie organizmu ludzkiego,
 •   stylizacja sylwetki,
 •   prawidłowe stosowanie kosmetyków po rozpoznaniu objawów chorobowych,
 •   wie jak założyć prowadzić własny gabinet kosmetyczny.

Po ukończeniu studiów absolwent prowadzi własną działalność lub otrzymuje pracę w gabinetach, ośrodkach wellness&SPA, firmach kosmetycznych i wielu innych miejscach. O perspektywach zawodowych więcej w zakładce „Kosmetologia”. Studenci uczą się m.in. takich przedmiotów jak:

 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Kosmetologia upiększająca
 • Stylizacja, wizaż i efekty specjalne
 • Aparatura w kosmetologii
 • Kosmetologia lecznicza
 • Surowce naturalne w kosmetologii
 • Problemy skórne o podłożu psychologicznym
 • Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna
 • Sensoryka i środki zapachowe
 • Masaż i techniki relaksacyjne
 • Medyczna rehabilitacja i bioterapia
 • Podstawy biofarmacji kosmetyków
 • Zmiany onkologiczne / Podologia
 • Etyka zawodowa / Zabiegi zdobnicze

 

Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)