Kierunek:Kosmetologia
Specjalność:Kosmetologia stomatologiczna
Czas trwania studiów:6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów:stacjonarny / niestacjonarny
Studia:pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy:Licencjat kosmetologii i dyplom Higienistka stomatologiczna
Profil studiów:praktyczny
Język studiów:polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż:2200 / 1650
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż:180 / 180

Kosmetologia stomatologiczna to oferta studiów dla chętnych, którzy chcieliby łączyć dwa zawody: kosmetologa
i higienistki stomatologicznej. Jest to również alternatywa dla osób zainteresowanych poprawą wyglądu twarzy klientów przy użyciu metod stomatologicznych.


Absolwent Kosmetologii stomatologicznej potrafi:

 

 •   wykonać zabiegi kosmetyczne, zadbać o urodę klienta;
 •   prowadzić doradztwo kosmetologiczne i rehabilitujące jamę ustną;
 •   przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;
 •   zorganizować prace związane ze świadczeniem usług stomatologicznych;
 •   wykonać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 •   wykonywać wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne;
 •   wykonać zabiegi rehabilitujące jamę ustną (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne);
 •   prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach.

 


Kształcenie Kosmetologia stomatologiczna odbywa się zgodnie z obowiązującymi standardami i programami kształcenia. Przykładowe przedmioty to m.in.:

 • Język angielski
 • Język migowy
 • Psychologia w pracy z klientem
 • Przedsiębiorczość i marketing w kosmetologii
 • BHP i ergonomia pracy
 • Anatomia człowieka
 • Biologia z genetyką
 • Fizjoterapia i masaż
 • Podstawy biofizyki
 • Histologia
 • Dermatologia
 • Podstawy fizjologii i patofizjologii
 • Biochemia
 • Higiena
 • Estetyka
 • Mikrobiologia i immunologia
 • Farmakologia
 • Chemia kosmetyczna
 • Pomoc doraźna przedmedyczna
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Kosmetologia upiększająca
 • Propedeutyka stomatologii
 • Receptura kosmetyków
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Zabiegi profilaktyczno-lecznicze w gabinecie stomatologicznym
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Materiały i leki w stomatologii

Perspektywy zawodowe

Jako kosmetolog i higienista stomatologiczny absolwent studiów Kosmetologia stomatologiczna będzie mógł pracować w bardzo dużej ilości placówek:

 •   własna działalność gospodarcza;
 •   gabinety dentystyczne;
 •   gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach;
 •   poradnie stomatologiczne;
 •   prowadzenie własnych usług kosmetycznych w Polsce i za granicą;
 •   zatrudnienie w salonach kosmetycznych;
 •   zatrudnienie w ośrodkach odnowy biologicznej;
 •   pracę w gabinetach dermatologicznych i firmach kosmetycznych;
 •   zatrudnienie w działach marketingu przedsiębiorstw z branży urody;
 •   wiele innych m.in. dla czasopism poświęconych urodzie, w laboratoriach, nauczaniu, prowadzeniu profesjonalnych blogów i doradztwa, w branży wizażu i kreacji.

Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.


Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)