Warning: Undefined array key "options" in /profiles/d/di/dis/diszymczak/collegeinfo.edu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Kosmetologia z uprawnieniami Higienistki Stomatologicznej - WSIiZ - Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia

OPIS STUDIÓW

Kierunek: Kosmetologia

Specjalność: Kosmetologia stomatologiczna
Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

Studia: pierwszego stopnia

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat kosmetologii i dyplom Higienistka stomatologiczna
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2200 / 1650
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 180 / 180

Kosmetologia z uprawnieniami Higienistki stomatologicznej to oferta studiów dla chętnych, którzy chcieliby uczy się dwóch zawodów: kosmetologa i higienistki stomatologicznej. Jest to również alternatywa dla osób zainteresowanych poprawą wyglądu twarzy klientów przy użyciu metod stomatologicznych.

Absolwent Kosmetologii z uprawnieniami Higienistki stomatologicznej potrafi:

 • wykonać zabiegi kosmetyczne, zadbać o urodę klienta
 • planować i wykonywać zabiegi kosmetyczne
 • udzielać porad w zakresie dbałości o skórę zdrową i chorą
 • prawidłowo odczytywać skład kosmetyków
 • posiada wiedzę na temat technologii produkcji leków
 • zna elementy anatomii funkcjonalnej i rozwojowej oraz funkcjonowania organizmu
 • potrafi stylizować sylwetkę
 • prawidłowo stosować kosmetyki po rozpoznaniu objawów chorobowych
 • potrafi prowadzić doradztwo kosmetologiczne i rehabilitujące jamę ustną
 • przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • zorganizować prace związane ze świadczeniem usług stomatologicznych
 • wykonać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • wykonywać wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne
 • wykonać zabiegi rehabilitujące jamę ustną (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne)

 

Po ukończeniu studiów absolwent prowadzi własny gabinet kosmetologiczny, otrzymuje pracę w gabinetach, ośrodkach Wellness & SPA, firmach kosmetycznych lub jako higienistka stomatologiczna pracuje w publicznych lub prywatnych gabinetach dentystycznych, w poradniach, klinikach stomatologicznych.

PLAN STUDIÓW

Studia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia w zakresie przedmiotów teoretycznych i praktycznych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia kształci przyszłych kosmetologów posiadających wiedzę o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanych i dobrze przygotowanych do pracy zawodowej.

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów dla kierunku Kosmetologia z uprawnieniami Higienistki stomatologicznej utworzony został wspólnie z firmami zajmującymi się zabiegami kosmetycznymi, gabinetami, hotelami Wellness & SPA, producentami kosmetyków oraz w oparciu o wymagania dla zawodu Higienistka stomatologiczna. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów / gabinetu, lektoratów i seminariów. Wykładowcami są profesjonaliści – praktycy w dziedzinie kosmetologii.

 

Studenci uczą się m.in. takich przedmiotów jak:

 

Kosmetologia pielęgnacyjna

Stylizacja, wizaż i efekty specjalne

Kosmetologia upiększająca

Aparatura w kosmetologii

Kosmetologia lecznicza

Surowce naturalne w kosmetologii

Problemy skórne o podłożu psychologicznym

Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna

Medyczna rehabilitacja i bioterapia

Podstawy biofarmacji kosmetyków

Zmiany onkologiczne / Podologia

Etyka zawodowa / Zabiegi zdobnicze

Administracja w gabinecie stomatologicznym

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

Leki i materiały w stomatologii

 

 

REKRUTACJA, OPŁATY

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 • podanie na obowiązującym formularzu (dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania),
 • 1 fotografię typu legitymacyjnego,
 • świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni, należy je dostarczyć do końca semestru pierwszego)
 • zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych.

Istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com lub w sekretariacie Uczelni.

 

Opłaty

Wpisowe: 120 zł (zwrotne w przypadku rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem studiów)

Opłata rekrutacyjna: 30 zł

Opłata za studia stacjonarne: 750 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłata za studia niestacjonarne: 700 zł płatne przez 10 miesięcy

 

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.

Ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310

przemysl.wsiiz@gmail.com