Warning: Undefined array key "options" in /profiles/d/di/dis/diszymczak/collegeinfo.edu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Kosmetologia z uprawnieniami Opiekuna Medycznego - WSIiZ - Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia

OPIS STUDIÓW

Kierunek: Kosmetologia
Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

Studia: pierwszego stopnia

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat kosmetologii oraz Opiekun medyczny
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2200 / 1650
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 180 / 180

Kosmetologia z opiekunem medycznym skierowana jest do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z różnych zagadnień dziedziny kosmetologii. Ukończenie kierunku w Wyższej Szkole Informatyki i Zdrowia umożliwia wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej. Studia te nie wymagają uzupełnienia wykształcenie o roczną naukę w zawodzie Opiekun medyczny.

Są to studia dla osób, które chcą łączyć przyjemne z pożytecznym. Studia na kierunku Kosmetologia, mając w przedmiotach nauczania dyscypliny ściśle medyczne takie jak alergologia, dermatologia, chirurgia plastyczna czy podologia dają absolwentom szeroką wiedzę, możliwość współpracy z lekarzami dermatologami i chirurgami plastycznymi w zakresie pielęgnacji ciała i urody, uczą podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia lub poprawy wyglądu skóry.

Studenci kierunku Kosmetologia z uprawnieniami opiekuna medycznego w toku studiów poznają techniki kosmetyczne zgodne z aktualnymi trendami.
Wiedza i umiejętności zdobyte przez studenta w trakcie toku kształcenia:

 • planowanie i wykonywanie zabiegów kosmetycznych,
 • udzielanie poradnictwa w zakresie dbałości o skórę zdrową i chorą,
 • prawidłowe odczytywanie składu kosmetyków,
 • wiedza na temat technologii produkcji leków,
 • elementy anatomii funkcjonalnej i rozwojowej,
 • funkcjonowanie organizmu ludzkiego,
 • stylizacja sylwetki,
 • prawidłowe stosowanie kosmetyków po rozpoznaniu objawów chorobowych,
 • umiejętność prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego.
 

Po ukończeniu studiów absolwent prowadzi własną działalność lub otrzymuje pracę w gabinetach, ośrodkach Wellness & SPA, firmach kosmetycznych i wielu innych miejscach.

 

PLAN STUDIÓW

Studia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia w ramach czterech modułów. Realizowane są przedmioty teoretyczne i praktyczne z naciskiem na praktykę i aktywizację zawodową. Plan nauczania w Wyższej Szkoły Informatyki i Zdrowia pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego wiedzę o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy zawodowej.

Absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu wiedzy o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Taka koncepcja kształcenia, o interdyscyplinarnym charakterze (łącząca wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych i biochemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania szerokiego wachlarza tradycyjnych i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych) umożliwia absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Program studiów utworzony został wspólnie z firmami zajmującymi się zabiegami kosmetycznymi, gabinetami, hotelami Wellness & SPA, producentami kosmetyków. Zajęcia na kierunku Kosmetologia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów / gabinetu, lektoratów i seminariów. Wykładowcami są profesjonaliści – praktycy w dziedzinie kosmetologii.

 

Studenci uczą się m.in. takich przedmiotów jak:

 

Kosmetologia pielęgnacyjna

Stylizacja, wizaż i efekty specjalne

Kosmetologia upiększająca

Aparatura w kosmetologii

Kosmetologia lecznicza

Surowce naturalne w kosmetologii

Problemy skórne o podłożu psychologicznym

Medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna

Wolumetria

Sensoryka i środki zapachowe

Masaż i techniki relaksacyjne

Medyczna rehabilitacja i bioterapia

Podstawy biofarmacji kosmetyków

Psychokosmetologia

Zmiany onkologiczne / Podologia

Etyka zawodowa / Zabiegi zdobnicze

 

REKRUTACJA, OPŁATY

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 • podanie na obowiązującym formularzu (dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania),
 • 1 fotografię typu legitymacyjnego,
 • świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni, należy je dostarczyć do końca semestru pierwszego)
 • zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wystawione według przepisów o badaniach sanitarno-epidemiologicznych.

Istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com lub w sekretariacie Uczelni.

 

Opłaty

Wpisowe: 120 zł (zwrotne w przypadku rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem studiów)

Opłata rekrutacyjna: 30 zł

Opłata za studia stacjonarne: 750 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłata za studia niestacjonarne: 700 zł płatne przez 10 miesięcy

 

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.

Ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310

przemysl.wsiiz@gmail.com