Psychokosmetologia

Kierunek: Kosmetologia
Specjalność: Psychokosmetologia
Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)
Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny
Studia: pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat kosmetologii
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2200 / 1650
Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 180 / 180

Psychokosmetologia to nowoczesna specjalność na kierunku Kosmetologia.

Popyt na psychokosmetologa wyrasta na gruncie zmian zachodzących w społeczeństwie i pojawiających się wraz
z nimi chorób objawiających się zmianami w wyglądzie. Psychokosmetologia ujmuje piękno w sposób holistyczny, jako całość. Ważne dla urody są emocje, styl życia, zdrowie, samopoczucie, stan psychiczny i nasze otoczenie. Same zabiegi kosmetyczne nie zapewniają długotrwałych zmian w naszym wyglądzie bez szerszego zadbania o urodę. W związku
z rosnącą świadomością społeczeństwa na temat metod poprawy jakości życia z roku na rok przybywa gabinetów kosmetologicznych oferujących usługi w oparciu o metody psychokosmetologii.

Studia Psychokosmetologia są atrakcyjną ścieżką rozwoju zawodowego. Student uczy się przedmiotów z zakresu kosmetologii, tym samym jest pełnoprawnym kosmetologiem i ma możliwość wykonywania zabiegów metodami tradycyjnymi, jak również przy wykorzystaniu wiedzy o psychogennych czynnikach zmian w wyglądzie stosuje odpowiednie terapii. Studia realizowane są na podstawie obowiązujących standardów kształcenia dla kierunku Kosmetologii wraz z autorskimi przedmiotami specjalnościowymi. Do realizowanych przedmiotów m.in. należą:

 • Psychologia w pracy z klientem
 • Przedsiębiorczość i marketing w kosmetologii
 • Anatomia człowieka
 • Biologia z genetyką
 • Medyczna rehabilitacja i bioterapia
 • Podstawy biofizyki
 • Aparatura w kosmetologii
 • Histologia
 • Podstawy fizjologii i patofizjologii
 • Kosmetologia lecznicza
 • Biochemia
 • Higiena
 • Mikrobiologia i immunologia
 • Podstawy biotechnologii farmaceutycznej
 • Farmakologia
 • Pomoc doraźna przedmedyczna
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Stylizacja i wizaż
 • Kosmetologia upiększająca
 • Receptura kosmetyków
 • Dermatologia
 • Fizjoterapia i masaż
 • Chemia kosmetyczna
 • Estetyka
 • Choroby psychosomatyczne
 • Psychodermatologia i terapia
 • Masaże i techniki relaksacyjne
 • Terapie sensoryczne i środki zapachowe
 • Farmakognozja i surowce naturalne
 • Kształtowanie sylwetki i postawy ciała
 • Dietetyka i podstawy prawidłowego żywienia
 • Podstawy kosmetologii leczniczej
 • Alergologia i immunologia
 • Promocja zdrowia i schorzenia cywilizacyjne
 • Onkologia skóry
 • Etyka zawodowa
 • Podologia

Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 •   podanie na obowiązującym formularzu,
 •   1 fotografię typu legitymacyjnego,
 •   świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 •   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 •   zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w dziekanacie Uczelni)