Warning: Undefined array key "options" in /profiles/d/di/dis/diszymczak/collegeinfo.edu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Architekt stron internetowych - WSIiZ - Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia

OPIS STUDIÓW

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Tworzenie stron internetowych

Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 roku)

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

Studia: pierwszego stopnia

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Inżynier informatyki

Profil studiów: praktyczny

Język studiów: polski

Liczba godzin zajęć ogółem nie mniejsza niż: 2300 / 1630

Liczba ECTS ogółem nie mniejsza niż: 210 / 210

 

Studia Tworzenie stron internetowych (inaczej web developer, front-end-developer) proponowane są osobom chcącym rozwijać umiejętności w zakresie profesjonalnych witryn www. Specjalność przygotowuje do kreowania stron internetowych od strony tworzenia jak i wizualnej.

Decydując się na studia będziesz potrafił zaplanować strukturę strony internetowej i ją zbudować, zapewnić jej efektywność poprzez odpowiednie działania tj. ruch na witrynie, odpowiednie wyniki sprzedaży, zapisy na newsletter, fora dyskusyjne, intranet itp. Będziesz umiał także zaprojektować serwisy internetowe, zaprogramować warstwę logiki biznesowej, elementy  baz danych, a także utworzyć moduły biznesowe, usługi i mechanizmy danego portalu internetowego. Studia dadzą Ci również umiejętność budowania i dostosowywania interfejsu użytkownika na wszystkich typach urządzeń, współpracy w zespole projektowym, administrowania zachowaniem użytkowników poprzez pomaganie w dotarciu do poszukiwanych na stronie informacji. Będziesz również potrafił współuczestniczyć  w procesie tworzenia architektury systemów informatycznych i tworzyć  strony internetowe obsługiwane przez urządzania mobilne.

 

Możliwości zatrudnienia dla absolwenta specjalności są szerokie i obejmują:

 • obsługę serwisów lub portali,
 • pracę przy wydaniach online czasopism,
 • obsługę serwisów internetowych radia i telewizji,
 • serwisy handlowe i aukcyjne,
 • agencje interaktywne,
 • własna działalność gospodarcza (freelancer),
 • zatrudnienie w każdej firmie, gdzie potrzebne są umiejętności web developera.

PLAN STUDIÓW

Nauczanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia. Student specjalności zdobywa wiedzę z zakresu informatyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu tworzenia stron internetowych, opanowuje technologie m.in.: HTML5, CSS3, JavaScript, Psychologia widzenia, framework Angular JS, Bootstrap, Vue, User Experiencie, Grafika, Responsive Web Design, technologia Ajax, biblioteki jQuery i React.

REKRUTACJA, OPŁATY

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 • podanie na obowiązującym formularzu (dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania),
 • 1 fotografię typu legitymacyjnego,
 • świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com lub w sekretariacie Uczelni.

 

Opłaty

Wpisowe: 120 zł (zwrotne w przypadku rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem studiów)

Opłata rekrutacyjna: 30 zł

Opłata za studia stacjonarne: 770 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłata za studia niestacjonarne: 740 zł płatne przez 10 miesięcy

 

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.

Ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310

przemysl.wsiiz@gmail.com