Specjalność: Sztuczna Inteligencja (SI)

Specjalność Sztuczna Inteligencja na studiach informatycznych koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie algorytmów uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego, wizji komputerowej oraz zastosowań SI w różnych dziedzinach, takich jak robotyka czy analiza danych.

Efekty kształcenia:

 1. Zrozumienie i stosowanie algorytmów SI: Absolwenci będą potrafili projektować, implementować i optymalizować algorytmy sztucznej inteligencji.
 2. Umiejętność analizy danych: Zdolność do przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych przy użyciu technik SI.
 3. Rozwój umiejętności programistycznych: Biegłość w językach programowania stosowanych w AI, takich jak Python.
 4. Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów: Zdolność do identyfikacji i rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie SI.
 5. Zrozumienie etycznych i społecznych implikacji SI: Świadomość wyzwań i możliwości związanych z wdrażaniem technologii AI.


Ta specjalność przygotowuje do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży technologicznej, gdzie sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści AI, inżynierowie danych, badacze w dziedzinie uczenia maszynowego i wielu innych pokrewnych dziedzinach.


Specjalność: Bioinformatyka

Bioinformatyka to interdyscyplinarna specjalność na styku informatyki, biologii i chemii, skupiająca się na tworzeniu i rozwoju narzędzi informatycznych do analizy danych biologicznych i chemicznych. Studenci uczą się projektować bazy danych, opracowywać zaawansowane algorytmy obliczeniowe oraz stosować techniki statystyczne do analizy i interpretacji złożonych danych biologicznych.

Efekty kształcenia:

 1. Zrozumienie danych biologicznych: Absolwenci będą potrafili interpretować złożone dane biologiczne i chemiczne.
 2. Umiejętności w zakresie analizy danych: Zdolność do przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z użyciem narzędzi bioinformatycznych.
 3. Rozwój kompetencji programistycznych i algorytmicznych: Biegłość w projektowaniu i implementacji algorytmów specyficznych dla danych biologicznych.
 4. Umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych: Efektywne zarządzanie i analiza danych z użyciem nowoczesnych baz danych i narzędzi bioinformatycznych.
 5. Rozumienie zastosowań praktycznych: Zdolność do stosowania narzędzi bioinformatycznych w badaniach naukowych, medycynie, farmakologii i innych dziedzinach.


Bioinformatyka to specjalność o szerokim zakresie zastosowań praktycznych, od badań nad genomami i chorobami genetycznymi, przez rozwój nowych leków, po analizy środowiskowe. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach badawczych, firmach farmaceutycznych, instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia, a także w sektorze IT, zajmującym się opracowywaniem oprogramowania dla biologii i medycyny.


Specjalność: Programowanie Aplikacji Mobilnych

Specjalność Programowanie Aplikacji Mobilnych na studiach informatycznych koncentruje się na projektowaniu, testowaniu i programowaniu aplikacji na urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie programowania w językach takich jak C#, Java i Objective-C, zrozumienia zasad projektowania interfejsów użytkownika oraz implementacji funkcjonalności dostosowanych do potrzeb użytkowników mobilnych.

Efekty kształcenia:

 1. Umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych: Absolwenci będą potrafili samodzielnie zaprojektować, zaimplementować i przetestować aplikacje mobilne.
 2. Zrozumienie platform mobilnych: Zdolność do wyboru odpowiednich technologii i narzędzi w zależności od wymagań i specyfiki platformy.
 3. Kompetencje programistyczne: Biegłość w językach programowania stosowanych w rozwoju aplikacji mobilnych.
 4. Umiejętność projektowania interfejsów użytkownika: Znajomość zasad UX/UI, tworzenia intuicyjnych i funkcjonalnych interfejsów.
 5. Zdolność do testowania i debugowania: Umiejętność wykrywania i rozwiązywania problemów w aplikacjach mobilnych.


Specjalność ta przygotowuje do pracy w rozwijającym się sektorze technologii mobilnych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako programiści aplikacji mobilnych, projektanci interfejsów użytkownika, testerzy oprogramowania mobilnego oraz w wielu innych rolach związanych z technologiami mobilnymi w firmach technologicznych, agencjach interaktywnych, a także w projektach startupowych.


Specjalność: Inżynieria Oprogramowania

Specjalność Inżynieria Oprogramowania na studiach informatycznych skupia się na analizie potrzeb i oczekiwań użytkowników, projektowaniu, tworzeniu oraz utrzymaniu oprogramowania, w tym aplikacji i systemów operacyjnych. Studenci uczą się metodologii projektowania systemów, programowania, testowania oprogramowania oraz zarządzania projektami informatycznymi.

Efekty kształcenia:

 1. Zdolność do analizy i projektowania oprogramowania: Absolwenci będą potrafili zidentyfikować potrzeby użytkowników i przekształcić je w skuteczne rozwiązania programistyczne.
 2. Umiejętności programistyczne: Znajomość nowoczesnych języków programowania i paradygmatów.
 3. Kompetencje w zakresie testowania oprogramowania: Umiejętność przeprowadzania testów, identyfikacji błędów i zapewniania jakości.
 4. Zarządzanie projektami IT: Zdolność do efektywnego planowania, organizowania i nadzorowania projektów informatycznych.
 5. Wiedza o bezpieczeństwie i niezawodności systemów: Zrozumienie zagrożeń i metod zapewnienia bezpieczeństwa oprogramowania.


Inżynieria oprogramowania to kluczowa specjalność w branży IT, przygotowująca do pracy na różnych stanowiskach w dziedzinie tworzenia i zarządzania oprogramowaniem. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie oprogramowania, projektanci systemów, analitycy IT, testerzy oprogramowania, menedżerowie projektów IT w firmach technologicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem oprogramowania oraz w instytucjach publicznych i prywatnych, które wykorzystują zaawansowane systemy informatyczne.


Specjalność: Web Development (Tworzenie Stron Internetowych)

Specjalność Web Development na studiach informatycznych skupia się na tworzeniu i rozwijaniu stron oraz aplikacji internetowych. Studenci uczą się pracować na popularnych frameworkach, projektować architekturę kodu i design strony, a także dbać o optymalizację i prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych.

Efekty kształcenia:

 1. Umiejętność tworzenia stron internetowych: Absolwenci będą potrafili samodzielnie projektować, implementować i utrzymywać strony internetowe.
 2. Znajomość technologii webowych: Biegłość w korzystaniu z nowoczesnych technologii i narzędzi frontendowych oraz backendowych.
 3. Kompetencje w projektowaniu UI/UX: Umiejętność tworzenia intuicyjnych i atrakcyjnych interfejsów użytkownika.
 4. Zarządzanie bazami danych: Zdolność do efektywnego wykorzystania baz danych w aplikacjach webowych.
 5. Zrozumienie wydajności i bezpieczeństwa w sieci: Świadomość zagadnień związanych z optymalizacją wydajności i zapewnieniem bezpieczeństwa aplikacji internetowych.


Specjalność Web Development przygotowuje do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii internetowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako web developerzy, projektanci UI/UX, specjaliści ds. bezpieczeństwa aplikacji webowych, a także w roli konsultantów i menedżerów projektów w firmach technologicznych, agencjach interaktywnych, przedsiębiorstwach e-commerce oraz wielu innych sektorach, gdzie istotna jest obecność i działanie w przestrzeni internetowej.


Specjalność: Software Development (Tworzenie Oprogramowania)

Specjalność Software Development na studiach informatycznych koncentruje się na tworzeniu oprogramowania, zapewnieniu jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Program nauczania obejmuje szeroki zakres umiejętności, od programowania i testowania oprogramowania, po zarządzanie projektami oraz implementację zabezpieczeń w tworzonych aplikacjach.

Efekty kształcenia:

 1. Kompetencje programistyczne: Zdolność do tworzenia efektywnego, czytelnego i skalowalnego kodu.
 2. Umiejętność testowania i zapewnienia jakości: Znajomość metod testowania oprogramowania, umiejętność wykrywania i naprawiania błędów.
 3. Zrozumienie bezpieczeństwa oprogramowania: Wiedza na temat zabezpieczania aplikacji przed zagrożeniami i atakami.
 4. Zarządzanie projektami IT: Umiejętność efektywnego planowania, realizacji i nadzorowania projektów programistycznych.
 5. Znajomość nowoczesnych technologii: Zdolność do adaptacji i stosowania nowych technologii i narzędzi w projektach.


Specjalność Software Development przygotowuje do pracy w branży IT, oferując szeroki zakres możliwości zatrudnienia. Absolwenci mogą pracować jako deweloperzy oprogramowania, inżynierowie testujący, specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, menedżerowie projektów oraz analitycy systemowi w firmach technologicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem oprogramowania oraz w wielu innych sektorach związanych z technologiami informacyjnymi.


Specjalność: Software Development (Tworzenie Oprogramowania)

Specjalność Software Development na studiach informatycznych koncentruje się na tworzeniu oprogramowania, zapewnieniu jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Program nauczania obejmuje szeroki zakres umiejętności, od programowania i testowania oprogramowania, po zarządzanie projektami oraz implementację zabezpieczeń w tworzonych aplikacjach.

Efekty kształcenia:

 1. Kompetencje programistyczne: Zdolność do tworzenia efektywnego, czytelnego i skalowalnego kodu.
 2. Umiejętność testowania i zapewnienia jakości: Znajomość metod testowania oprogramowania, umiejętność wykrywania i naprawiania błędów.
 3. Zrozumienie bezpieczeństwa oprogramowania: Wiedza na temat zabezpieczania aplikacji przed zagrożeniami i atakami.
 4. Zarządzanie projektami IT: Umiejętność efektywnego planowania, realizacji i nadzorowania projektów programistycznych.
 5. Znajomość nowoczesnych technologii: Zdolność do adaptacji i stosowania nowych technologii i narzędzi w projektach.


Specjalność Software Development przygotowuje do pracy w branży IT, oferując szeroki zakres możliwości zatrudnienia. Absolwenci mogą pracować jako deweloperzy oprogramowania, inżynierowie testujący, specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, menedżerowie projektów oraz analitycy systemowi w firmach technologicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem oprogramowania oraz w wielu innych sektorach związanych z technologiami informacyjnymi.


Specjalność: Programowanie Gier

Specjalność Programowanie Gier na studiach informatycznych skupia się na tworzeniu oprogramowania dla gier komputerowych i na konsole. Program nauczania obejmuje szeroki zakres umiejętności, od programowania i projektowania mechanik gry, przez grafikę komputerową, aż po optymalizację wydajności kodu i testowanie funkcjonowania gry.

Efekty kształcenia:

 1. Umiejętność tworzenia gier: Zdolność do projektowania i implementacji różnych typów gier na różne platformy.
 2. Znajomość technologii graficznych: Wiedza na temat nowoczesnych technik graficznych i renderowania w grach.
 3. Kompetencje programistyczne: Biegłość w językach programowania i silnikach gier stosowanych w branży.
 4. Zrozumienie mechanik gry: Umiejętność projektowania angażujących mechanik i rozgrywki.
 5. Znajomość metod testowania: Zdolność do przeprowadzania testów i optymalizacji gier.


Specjalność Programowanie Gier przygotowuje do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży gier komputerowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako programiści gier, projektanci gier, testerzy gier, graficy komputerowi, a także w roli specjalistów ds. optymalizacji i mechanik gry w firmach produkujących gry, studiach deweloperskich oraz w sektorze niezależnym (indywidualnych projektach gier).

Translate »