Prezydent uczelni: Stanisław Krzyżak

Rektor: profesor WSIIZ dr inz. Roman Król

Prorektor: Dorota Krzyżak-Szymczak

Kanclerz: Stanisław Krzyżak

Kwestor: Zdzisława Bochenek