Kształcenie Specjalistyczne – Studia Krótkiego Cyklu (SKC)

Opis Programu Studiów:

 • Nazwa Programu: Dyplomowany Specjalista Administracji
 • Poziom Kształcenia: 5. Polska Rama Kwalifikacyjna (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)
 • Czas Trwania: 3 semestry

Cel Programu:

Program kształcenia specjalistycznego na poziomie 5 PRK i ERK ma na celu umożliwienie uczestnikom szybkiego zdobycia zawodu i dyplomu specjalisty, aby mogli rozpocząć pracę lub kontynuować naukę na studiach licencjackich od 4-5 semestru.

Warunki Rekrutacji:

 • Osoby posiadające świadectwo dojrzałości lub bez matury.
 • W przypadku braku matury, po ukończeniu trzeciego semestru uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty.
 • Osoby, które uzyskają maturę w trakcie studiów, otrzymają świadectwo dyplomowanego specjalisty administracji, otwierając sobie drogę do podjęcia studiów licencjackich.

Struktura Programu Studiów:

Program studiów obejmuje 90-120 punktów ECTS i skupia się na zdobyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych obszarach, takich jak:

 1. Moduły Prawne:

  • Prawoznawstwo
  • Konstytucyjny System Organów Państwa
  • Prawo Cywilne z Umowami
  • Prawo Karne i Wykroczeń
  • Prawo Finansowe i Finanse Publiczne
  • Prawne Podstawy Administracji Elektronicznej

 2. Moduły Administracyjne:

  • Historia i Nauka Administracji
  • Struktura Sektoru Publicznego
  • Prawo Administracyjne
  • Postępowanie Administracyjne
  • Zintegrowane Systemy Informatyczne w Administracji
  • Protokół Dyplomatyczny w Administracji Publicznej
  • Organizacja Pracy Biurowej i Kontaktów z Klientami
  • Informacja w Administracji Publicznej
  • Elektroniczny Obieg i Archiwizacja Informacji

 3. Moduły w Obszarze Ekonomii i Zarządzania:

  • Podstawy Ekonomii
  • Teoria Organizacji i Zarządzania
  • Bezpieczeństwo i Ergonomia Pracy Biurowej

 4. Moduły Humanistyczne i Społeczne:

  • Logika
  • Filozofia Polityki
  • Podstawy Psychologii
  • Podstawy Socjologii
  • Negocjacje i Rozwiązywanie Konfliktów
  • Radzenie Sobie ze Stresem
  • Europejskie Standardy Obywatelskie
  • Etyka Urzędnicza
  • Polityka Społeczna


Koszty Kształcenia:

 • Koszt kształcenia specjalistycznego wynosi 6 000 zł.
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł.
 • Brak opłat za egzaminy i dyplom.


Rekrutacja:

 • Wymagane Dane Osobowe (Imię, Nazwisko, Data Urodzenia, Miejsce Urodzenia, Adres Zameldowania, Telefon, Adres Email).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prośba o przesłanie online świadectwa ukończenia szkoły średniej/technikum.

Program kształcenia specjalistycznego ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności, umożliwiając absolwentom szybki start w zawodzie lub kontynuację nauki na studiach wyższych.

Translate »