Warning: Undefined array key "options" in /profiles/d/di/dis/diszymczak/collegeinfo.edu.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Informatyka - inżynierskie - WSIiZ - Wyższa Szkoła Informatyki i Zdrowia

OPIS STUDIÓW

Kierunek: Informatyka

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

Studia: pierwszego stopnia

Uzyskany tytuł zawodowy: Inżynier Informatyki

Profil studiów: praktyczny

Język studiów: polski

Liczba godzin studiów nie mniejsza niż: 2300 / 1630

Liczba punktów ECTS nie mniejsza niż: 210 / 210

Celem studiów jest przekazanie studentom  wiedzy  i  wykształcenie umiejętności praktycznych posługiwania się metodami i narzędziami informatyki. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych kwalifikacji, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W ramach nauki student będzie mógł wybrać dodatkowe przedmioty z trzech ścieżek: sprzedaż technologii i usług IT, cyfryzacja służby zdrowia oraz utrzymanie i rozwój aplikacji służb celno-skarbowych i mundurowych.

Absolwent studiów inżynierskich Informatyka dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz ma wiedzę z zakresu informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Posiada umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, multimediów oraz potrafi wykorzystać  IT w automatyce, robotyce i produkcji przemysłowej m.in. poprzez wykorzystanie systemów CAD/CAM i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (CN). W zależności od wyboru dodatkowych przedmiotów absolwent będzie również posiadał umiejętności umożliwiające pracę informatyka w podmiotach służby zdrowia, w służbach celno-skarbowych i mundurowych lub sprzedaży technologii i usług IT.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

PLAN STUDIÓW

Kształcenie odbywa się w oparciu o aktualne standardy kształcenia. W ramach studiów nauczane są m.in. przedmioty:

 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy programowania

Architektura systemów komputerowych

Systemy operacyjne

Technologie sieciowe

Języki i paradygmaty programowania

Grafika i multimedia

Sztuczna inteligencja

Bazy danych

Inzynieria oprogramowania

Systemy wbudowane

Modelowanie i symulacje komputerowe

Sztuczne sieci neuronowe

Metody numeryczne

Projektowanie stron internetowych

Podstawowe aplikacje informatyczne

Systemy teleinformatyczne

Programowanie aplikacji internetowych

Projektowanie informatycznych systemów gospodarczych

Projektowanie i administrowanie systemami komputerowymi

Systemy inżynierskie CAD i CAM

Zarządzanie projektami IT

Cyberbezpieczeństwo

Fotografia cyfrowa

Techniki multimedialne

Urządzenia cyfrowe

Diagnostyka i testowanie systemów

REKRUTACJA, OPŁATY

Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o kolejność zgłoszeń, dzięki czemu kandydaci mają możliwość studiowania na wybranym przez siebie kierunku niezależnie od zdawanych na maturze przedmiotów. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

  • podanie na obowiązującym formularzu (dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania),
  • 1 fotografię typu legitymacyjnego,
  • świadectwo dojrzałości (maturalne) wydane w Polsce lub zagranicą w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Istnieje możliwość składania podań online wysyłając skany dokumentów i zdjęć na adres przemysl.wsiiz@gmail.com lub w sekretariacie Uczelni.

 

Opłaty

Wpisowe: 120 zł (zwrotne w przypadku rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem studiów)

Opłata rekrutacyjna: 30 zł

Opłata za studia stacjonarne: 770 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłata za studia niestacjonarne: 740 zł płatne przez 10 miesięcy

 

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.

Ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310

przemysl.wsiiz@gmail.com