OPIS STUDIÓW

Kierunek: Informatyka

Czas trwania studiów: 7 semestrów

Tryb studiów: stacjonarny / niestacjonarny

Studia: pierwszego stopnia

Uzyskany tytuł zawodowy: Inżynier Informatyki

Profil studiów: praktyczny

Język studiów: polski

Liczba godzin studiów nie mniejsza niż: 2300 / 1630

Liczba punktów ECTS nie mniejsza niż: 210 / 210

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności praktycznych posługiwania się metodami i narzędziami informatyki. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych kwalifikacji przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

W ramach nauki studenci mają możliwość wyboru dodatkowych przedmiotów z trzech ścieżek: sprzedaż technologii i usług IT, cyfryzacja służby zdrowia oraz utrzymanie i rozwój aplikacji służb celno-skarbowych i mundurowych.

Absolwent studiów inżynierskich Informatyka dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych, posiada wiedzę z zakresu informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Posiada umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Ponadto, zdobywa podstawową wiedzę w obszarze sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, multimediów oraz potrafi wykorzystać IT w automatyce, robotyce i produkcji przemysłowej, między innymi poprzez wykorzystanie systemów CAD/CAM i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (CN).

W zależności od wyboru dodatkowych przedmiotów absolwent będzie również posiadał umiejętności umożliwiające pracę informatyka w podmiotach służby zdrowia, w służbach celno-skarbowych i mundurowych, lub w dziedzinie sprzedaży technologii i usług IT. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Powody wyboru kierunku Inżynieria Informatyki:

 1. Wszechstronne kompetencje techniczne: Studia na tym kierunku zapewniają solidne podstawy w programowaniu, algorytmach, strukturach danych, sieciach komputerowych oraz bezpieczeństwie informacji, co jest kluczowe w dzisiejszym technologicznym świecie.

 2. Rozwój umiejętności analitycznych: Inżynieria informatyki kształci zdolności analityczne i logiczne myślenie, które są cenne w wielu dziedzinach życia i pracy.

 3. Wysoka zdolność do adaptacji do zmieniających się technologii: Absolwenci są przygotowani do szybkiego przyswajania nowych technologii i trendów, co jest istotne w dynamicznie rozwijającym się świecie IT.

 4. Wysokie perspektywy zawodowe: Branża IT nieustannie się rozwija, oferując szeroki zakres możliwości zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenia.

 5. Możliwości pracy w różnych sektorach: Umiejętności informatyczne są poszukiwane w wielu branżach, od finansów po zdrowie, edukację i rozrywkę.

 6. Kreatywność i innowacyjność: Studia pozwalają na rozwijanie kreatywności poprzez projektowanie i tworzenie nowych rozwiązań technologicznych.

 7. Globalne możliwości kariery: Umiejętności informatyczne są uniwersalne, co otwiera drzwi do pracy na całym świecie.

 8. Praca zespołowa i umiejętności interpersonalne: Program nauczania obejmuje projekty grupowe, które rozwijają umiejętności komunikacji i współpracy.

 9. Możliwości dalszego rozwoju i specjalizacji: Inżynieria informatyki oferuje wiele ścieżek specjalizacji, od sztucznej inteligencji po bezpieczeństwo cyfrowe i rozwój oprogramowania.

 10. Wpływ na przyszłość i innowacje: Informatycy mają możliwość bezpośredniego wpływania na rozwój nowych technologii i kształtowanie przyszłości społeczeństwa.

Wybór studiów na kierunku Inżynieria Informatyki to inwestycja w przyszłość, oferująca bogaty zestaw umiejętności, różnorodne możliwości kariery oraz szansę na bycie na froncie technologicznego postępu.

Zakres Przedmiotów:

 1. Wstęp do programowania
 2. Analiza matematyczna 1
 3. Algebra liniowa z geometrią analityczną
 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 5. Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka (UW)
 6. Matematyka dyskretna 1
 7. Algorytmy i struktury danych
 8. Metody numeryczne
 9. Architektura systemów komputerowych
 10. Programowanie niskopoziomowe
 11. Systemy operacyjne
 12. Sieci komputerowe
 13. Aplikacje WWW
 14. Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 15. Programowanie obiektowe
 16. Paradygmaty programowania
 17. Grafika komputerowa i wizualizacja
 18. Bazy danych
 19. Inżynieria oprogramowania
 20. Systemy wbudowane
 21. Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 22. Projekt zespołowy
 23. Logika i teoria mnogości
 24. Środowisko programisty
 25. Metody programowania
 26. Języki, automaty i obliczenia
 27. Podstawy fizyki
 28. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 29. Układy elektroniczne i technika pomiarowa
 30. Technika cyfrowa
 31. Przetwarzanie sygnałów
 32. Techniki transmisji sygnałów
 33. Sztuczna inteligencja – AI
 34. Podstawy kompilatorów

REKRUTACJA, OPŁATY

Procedura Rekrutacyjna: Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zdrowia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, umożliwiając kandydatom podjęcie nauki na wybranym kierunku niezależnie od wyników matury. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, co podkreśla znaczenie wcześniejszego złożenia aplikacji.

Wymagane Dokumenty:

 1. Podpisany regulamin opłat: dostępny do pobrania na stronie uczelni.
 2. Fotografia: Jedna fotografia typu legitymacyjnego.
 3. Świadectwo Dojrzałości: Oryginał lub odpis świadectwa maturalnego, wydanego w Polsce lub zagranicą.
 4. Dowód Wniesienia Opłaty Rekrutacyjnej: Potwierdzenie dokonania płatności opłaty rekrutacyjnej.
 5. Zaświadczenie Lekarskie: Dokument stwierdzający brak przeciwwskazań do podjęcia nauki. Skierowanie na badania dostępne jest w dziekanacie uczelni i należy je dostarczyć do końca pierwszego semestru.


Sposoby Składania Dokumentów:
Dokumenty można składać elektronicznie, przesyłając skany dokumentów i zdjęć na adres e-mail: kanclerz@socrates-uts.edu.pl, lub osobiście w dziekanacie uczelni.

Translate »